35543 MALA / Lanzarote
+34 653 80 14 12 Multilingual
Gegevensbescherming

Privacy Statement:

Privacy

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens en deze uitleg over de bescherming van gegevens.

In de regel kan onze website worden gebruikt zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) aan veiligheidslacunes onderhevig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Privacy verklaring voor het gebruik van Facebook plugins (zoals knop)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Zo kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook de bezoeken aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit uw Facebook-gebruikersaccount uit.

Privacy verklaring voor het gebruik van Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd, waar het wordt ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Privacybeleid voor het gebruik van Google +1

Onze pagina’s gebruiken functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Verzameling en verspreiding van informatie: De Google +1 knop stelt u in staat om wereldwijd informatie te publiceren. De Google +1 knop geeft u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 voor een inhoudelijk item hebt gegeven als informatie over de pagina die u hebt bekeken wanneer u op +1 klikt. Uw +1 kan als aanwijzing samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het internet verschijnen. Google registreert informatie over uw +1 activiteit om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam bevat die u voor het profiel hebt gekozen. Deze naam zal worden gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificeerbare informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over de +1 activiteit van gebruikers publiceren of delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of affiliates.

Kooks

Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype/ Browser-versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Referrer URL
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • hostnaam van de toegangscomputer

    .

  • Tijd van het serververzoek
  • Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen van illegaal gebruik ontdekken.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

Contradictie reclame mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.